share

הודעה לחברי האתר

לאור המצב והנחיות משרד הבריאות
משרדינו סגורים זמנית ולא יהיה מענה טלפוני
עד הודעה חדשה. בשלב זה הצגות חודש מרץ
ואפריל נידחות לחודש מאי.
עקב עומס רב בטיפול לא יהיה מענה טלפוני במשך
כמה ימים. עמכם הסליחה.

עדכון לגביי תאריכים חדשים
טרופותי יגור 21/3 נדחה לתאריך 06/06
שטוזים קיבוץ כברי 09/05 ההצגה בוטלה
כל הלקוחות זוכו בכרטיס האשראי.
רצית שתדע 16/5 קיבוץ יגור ההצגה בוטלה
כל הלקוחות זוכו בכרטיס האשראי.
רציתי שתדע עפולה נדחה לתאריך 25/05
שטוזים חיפה נדחה לתאריך 09/06
דירה להשכיר חיפה נדחה לתאריך 16/06

 

share
אל תציג הודעה זו שנית